Journalistikk før og nå

Journalistikken har endret seg drastisk de siste årene. De aller fleste papiraviser mister lesere og journalister møter daglig konkurranse fra bloggere og mennesker med mening og internettilgang. Den nye medievirkeligheten skyldes flere ting, men to av de viktigste faktorene er nok teknologi og måten vi bruker mediene på.

I gamledager var det både dyrt og tidkrevende å produsere saker og innhold. Mediene ble kontrollert av noen få aviser og TV-kanaler, og det var umulig for andre aktører å slippe til. Ny teknologi har gjort det mulig for alle å publisere både bilder, tekster og videoer. Vi kommenterer det andre legger ut, bidrar og kritiserer, og vi er ikke lengre bare passive mottakere av informasjon.

Internett gjør at vi i dag har tilgang til informasjon på en helt annen måte enn vi hadde for bare noen få år siden. Vi kan følge begivenheter og hendelser fra den andre siden av jorden live, mens det skjer. Det som skjedde i går blir gammelt nytt, og dette har gitt papiravisene enorme utfordringer.

Sosiale medier

Vi bruker mye tid i sosiale medier, og dette går på bekostning av de mer tradisjonelle mediene som avis, radio og fjernsyn. Hvis de tradisjonelle mediene skal overleve trenger de å være synlig i de sosiale mediene, hvilket de også er. De fleste TV-kanaler og aviser er aktive på både, Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram.

Leserne stiller også helt andre krav enn bare for noen ganske få år siden. Vi ønsker ikke lengre å være passive mottakere av informasjon, vi vil delta i debatten. Vi vil bli sett og hørt og tatt på alvor. For bare noen få år siden var dette helt utenkelig. Hvis noen ønsket å bli hørt var mulighetene få. Du kunne skrive et leserinnlegg og håpe at det kom på trykk, eller sende noen velvalgte ord til «Summetonen», eller håpe at du ble intervjuet til «5 på gata». I dag kan du, i løpet av sekunder, oppdatere Facebook-statusen din og fortelle tusenvis av mennesker nøyaktig hva du mener.

Bloggerne er de nye journalistene

Bloggere er blitt kjendiser. De har store fanskarer og tusenvis av daglige lesere. Makten de har er enorm, og de har lesertall de fleste aviser bare kan drømme om. På mange måter er de blitt de nye journalistene. Bokbransjen benytter seg aktivt av bloggere for å promotere og markedsføre nye utgivelser, og de tradisjonelle avisanmelderne har mistet mye av den makten og innflytelsen de engang hadde.

En ny virkelighet

Journalistikken og mediebildet har alltid vært i forandring, men de siste årene har denne endingen gått i enorm fart, og det er ingenting som tyder på at det kommer til å stoppe. De tradisjonelle mediene har mistet mye av statusen sin, og noe av magien fra de gamle, røykfylte redaksjonslokalene er blitt borte. Vi trenger ikke lengre vente dagevis på å få informasjon om hendelser på den andre siden av jorden. Vi er blitt kravstore og vi ønsker å delta i debatten. Som journalist i dagens marked må man evne å tenke nytt, være modig og tørre å ta noen sjanser. Og er du redd for forandring, har du tapt før du har begynt.